САНТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Фирма „Сантел” ЕООД създаде отделна фирма за строително-монтажна дейност – „Сантел Инженеринг” ЕООД, както за  нуждите от монтаж на нашите продукти и материали, така и за изпълнение и цялостна реконстукция на обекти.
„Сантел Инженеринг” ЕООД извършва:
Проучване и проектиране
Супервизия на довършителните работи
Консултански услуги в областта на конструктивните и довършителни работи - директно или като представител на Инвеститора
Цялостен ремонт и реконструкция на съществуващи административни или жилищни сгради.
САНТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ САНТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ САНТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ САНТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ САНТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ