ВЪНШНА РЕКЛАМА

Фирма САНТЕЛ ЕООД работи с фирма FARCO - една от водещите фирми в областта на производството на светлинна реклама. 
Те предлагат затворен цикъл на обслужване, включващ:
- консултации
- дизайн
- проектиране
- конструктивно решение
- производство
- монтаж
- гаранционна и следгаранционна поддръжка 
 
Качеството на продукцията се гарантира от наличието на модерни машини и висококвалифицирани специалисти в областта на маркетинга, графичния дизайн, производството и монтажа на рекламни съоръжения. 
Дейността на фирмата включва проектиране, производство, доставка, монтаж и поддръжка на:


www.farco.bg