Екип и кариери

Фирмен профил


свободни позиции


ТЪРГОВЕЦ

 

Описание на длъжността:

- Да преговаря за и от името на фирмата за снабдяване на ключови клиенти, дистрибутори, проекти;
- Да промотира продуктите на фирмата;
- Да контролира наличностите на продуктите в поверените му обекти;
- Да осигурява навременно и качествено обслужване на клиентите си;
- Да консултира клиентите във връзка с техническите характеристики на предлагания продукт;
- Да изготвя оферти;
- Да се грижи и контролира доброто излагане на продукта по дистрибуторската мрежа;
 

Изисквания към кандидата: 

- висше образование
- задължителен търговски опит в продажбата на строителни материали – минимум 5 години
- отлични комуникативни и презентационни умения
- представителен външен вид
- добра компютърна грамотност
- желание за работа в екип
- Шофьорска книжка
- владеенето на английски и гръцки език – задължително

*Позицията налага възрастово ограничение – от 28 до 42 години.

 

Компанията предлага:

- Атрактивно възнаграждение съобразено с личните постижения и бонусна схема;
- Служебен автомобил и телефон;
- Отлична работна атмосфера в млад динамичен екип;
- Фирмено обучение.