УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
 
Ръководейки се от нуждите на пазара и изискванията на своите клиенти, Сантел EOOD разви нова дейност от 3 години насам.
Става дума за менажиране на инвестиционни проекти от момента на закупуване на земята до получаване на разрешение за експлоатация на вече построената сграда.
Осигуряваме и счетоводни услуги на инвеститорите от чужбина.
Фирмата разполага с добре обучени и компетентни специалисти по всички части на инвестиционния процес – инженери и икономисти.
 
ОБХВАТЪТ НА УСЛУГИТЕ, КОИТЕ СЕ ПРЕДВИЖДАТ В НАШИТЕ КОНСТУЛТАНСКИ ДОГОВОРИ, Е КАКТО СЛЕДВА:
 
УПРАВЛЕНИЕ И ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТА
1.1. Необходимите действия за получаване на всички административни, съдебни и данъчни документи и други процедури, свързани с държавните ведомства.
1.2. Необходимите действия за получаване на всички изходни данни и разрешения за свързване на обекта с градската инфраструктора.
1.3. Възлагане на проектиране по всички части на проекта, включително връзки с градска инфраструктура.
1.4. Възлагане на  Независим строителен надзор за обекта.
1.5. Осигуряване Разрешение за Строеж.
1.6. Провеждане на търгове за изпълнители и изготвяне на Договори.
1.7. Изготвяне на предварителен бюджет на база оферти и маркетинговопроучване.
 
2. СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ
2.1.Координация и контрол на всички участници в инвестиционния процес
2.2. Следене на работния график за изпълнение на обекта
2.3. Инвеститорски контрол по време на строителния процес
2.4. Контрол върху плащанията към Изпълнители и Доставчици
2.5. Оптимизация и актуализация на бюджета във връзка с развитието на обекта
2.6. Осигуряване на екпертни становища и оценки от експерти на национално ниво, когато е необходимо.
2.7. Изготвяне на окончателен Доклад към Клиента след завършване на обекта
 
3. ФИНАНСИИ И СЧЕТОВОДСТВО – всички услуги, свързани с инвестиционния процес и със законовите разпоредби в България.


www.greenvillage-sofia.com
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ